Izjava o zasebnosti

Ta izjava o zasebnosti velja za spletne strani naslednjih družb znotraj Dossche Group:

 

Spletna stranhttp://dosschemills.com/nl, ki jo ponuja:

 

Dossche Mills NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgija

Id. št. za DDV BE-0400.771.039

 

E-pošta:info@dosschemills.com

Telefon: +32 9 381 44 44

 

Spletna stran www.gourmandpastries.com, ki jo ponuja:

 

Gourmand S.A.

Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron

Belgija

Id. št. za DDV BE 0425.877.807

 

E-pošta:info@gourmandpastries.com

Telefon: 056 85 90 90

 

Spletna stran www.flinn.be, ki jo ponuja:

 

Flinn NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgija

Id. št. za DDV BE 0639.824.173

 

E-pošta: info@flinn.be

Telefon: 09 381 54 10

 

 

V primeru vprašanj o zasebnosti nas kontaktirajte. Zagotavljamo vam hiter odgovor! Vsako vprašanje, povezano z zasebnostjo na spletnih straneh družb Flinn NV & Dossche Mills NV je treba nasloviti naprivacy@dosschegroup.com. Vsako vprašanje, povezano z zasebnostjo na spletni strani družbe Gourmand S.A. je treba nasloviti na privacy@gourmand.eu

 

 

 

 1. Zakaj ta izjava o zasebnosti?

Vsaka oseba, ki obišče naše spletne strani (v nadaljnjem besedilu: "Uporabnik" ), zagotavlja nekatere osebne podatke. Ti osebni podatki vsebujejo informacije, ki nam omogočajo, da vas identificiramo kot fizično osebo, ne glede na to, ali to dejansko storimo. Takoj, ko lahko neposredno ali posredno vzpostavimo povezavo med enim ali več podatki in vami kot fizično osebo, ste prepoznavni.

Vaši osebni podatki se uporabljajo in obdelujejo le v skladu z Zakonom o zasebnosti, Uredbo in drugimi ustreznimi zakonskimi določbami. Vsako sklicevanje na "Zakon o zasebnosti" v tej Izjavi o zasebnosti bo sklicevanje na belgijski Zakon o varstvu zasebnosti pred obdelavo osebnih podatkov z dne 8. decembra 1992. Vsako sklicevanje na Uredbo je sklicevanje na Uredbo z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov (GDPR).

S to Izjavo o zasebnosti bo vsak uporabnik naših spletnih strani obveščen o možnih obdelavah njegovih osebnih podatkov s strani Dossche Group. Dossche Group ima pravico kadarkoli spremeniti to Izjavo o zasebnosti. Vse bistvene spremembe bodo sporočene Uporabniku. Uporabniku priporočamo, da redno pregleduje ta dokument.

 

 

 1. Kdo obdeluje osebne podatke?

 

2.1. Odgovorna obravnava

Dossche Group bo odgovorna za obdelavo in bo določila izključno ali v sodelovanju z drugimi osebne podatke, ki bodo zbrani. Poleg tega bo določila namen in sredstva za obdelavo osebnih podatkov .

2.2. Obdelovalec (-lci)

Dossche Group se lahko pritoži zoper obdelovalce podatkov. Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke na zahtevo ali v imenu odgovorne osebe. Obdelovalec mora zagotoviti varnost in zaupnost teh podatkov. Obdelovalec bo vedno deloval v skladu z navodili odgovornega za obdelavo.

Dossche Group se obrača na naslednje kategorije »obdelovalcev«:

 • Družbe za razvoj spletnih strani (DM&S);
 • Podjetja za trženje (Studio Engarde in Creatief for Gourmand);
 • Podjetja, ki gostijo spletne strani.

 

 1. Kakšna je pravna podlaga, na kateri se obdelujejo moji podatki?

V skladu z Zakonom o zasebnosti in Uredbo se osebni podatki obdelujejo na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • Na podlagi izvajanje pogodbe, sklenjene z Uporabnikom, ali izvajanja predpogodbenih korakov, sprejetih na njegovo zahtevo; ali
 • Na podlagi izpolnjevanja zakonskih ali regulativnih določb v zvezi z vodenjem pogodbenega razmerja;
 • Na podlagi našega legitimnega interesa za pošiljanje informacij in novic našim strankam;
 • Na podlagi vašega izrecnega soglasja za pošiljanje promocijskih ponudb (direktni marketing).
 1. Kateri osebni podatki bodo obdelani?

Dossche Group se zavezuje k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov, ki so pomembni le za namene, za katere se obdelujejo:

 • Osebni identifikacijski podatki (priimek, ime, ime in podatki o vašem podjetju);
 • Kontaktni podatki (telefon, faks, elektronski naslov);
 • Registri z naslovi
 • Elektronski identifikacijski podatki (IP-naslov, lokacijski piškotki, vrsta brskalnika, operacijski sistem);
 • Razno: življenjepisi, motivacijska pisma

Ti podatki se zbirajo pri uporabi našega kontaktnega obrazca ali ob obisku spletne strani. Drugi osebni podatki, kot npr. tisti, ki so potrebni za poprodajne storitve, se lahko zbirajo pozneje. Količina zbranih podatkov je odvisna od načina uporabe spletne strani in njenih funkcionalnosti.

Poleg tega uporabljamo piškotke za prepoznavanje uporabnika, za ponudbo prilagojene uporabniške izkušnje, za pomnjenje tehničnih izbir (kot je jezik) ter za odkrivanje in popravljanje napak na spletnem mestu.  Za več podrobnosti o uporabi piškotkov preberite naše Upravljanje piškotkov.

 1. Za kakšne namene se uporabljajo moji osebni podatki?

Dossche Group zbira vaše osebne podatke, da bi nam omogočila varno, optimalno in osebno uporabniško izkušnjo z našo spletno stranjo. Zbiranje osebnih podatkov se nadalje širi v skladu z večjo uporabo Uporabnika platforme in (spletnih) storitev. Dossche Group ima pravico prekiniti ali preklicati operacije, če se izkaže, da podatki manjkajo, so napačni ali nepopolni.

Obdelava podatkov je bistvena za zagotavljanje operativnih dejavnosti platforme in povezanih storitev. Obdelava se opravi izključno za namene, opredeljene spodaj:

 • Upravljanje strank: vodenje strank, podpora, naročila in pošiljanje novic.
 • Zaščita pred goljufijami in kaznivimi dejanji.
 • Prilagojeno trženje, reklame in novice, če ste dali svoje izrecno soglasje. V tem primeru ste v vsakem trenutku upravičeni do umika vašega soglasja.
 • Nastavitev uporabniškega računa na spletni straniwww.dosschemills.com
 • Prenos življenjepisov in motivacijskih pisem med postopki zaposlovanja

Osebne podatke uporabnik vedno posreduje sami Dossche Group in tako lahko podatke do določene mere nadzoruje. Če so podatki nepopolni ali očitno napačni, ima Dossche Group pravico začasno ali trajno odložiti nekatere pričakovane ukrepe.

 1. Kdo prejme vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki bodo obdelani izključno za notranjo uporabo znotraj Dossche Group. Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posredovali ali sporočali tretjim osebam, ki so naši partnerji, razen, če je bilo podano predhodno izrecno soglasje.

 1. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaši zapisi bodo ohranjeni, dokler bo to potrebno za izpolnitev vnaprej določenih namenov, kot je določeno v členu 5.
Odstranjeni bodo iz baze podatkov, kadar niso več potrebni za te namene ali če bo Uporabnik upravičeno zahteval odstranitev svojih osebnih podatkov.

 1. Kakšne so vaše pravice?

 

 1. Zagotovljena je zakonita in varna obdelava osebnih podatkov

Vaši osebni podatki so ves čas obdelujejo za zakonite namene, kot je pojasnjeno v členu 5. Zbrani in obdelani so na ustrezen, primeren in sorazmeren način in ne bodo ohranjeni dlje, kot je potrebno za izpolnitev vnaprej določenih namenov.

 1. Pravica do dostopa

Ko dokazujete svojo identiteto, ste upravičeni do zbiranja informacij o obdelavi podatkov. Iz tega naslova imate pravico do dostopa do namenov obdelave, kategorij osebnih podatkov, kategorij prejemnikov, katerim so podatki poslani, meril za določanje obdobja shranjevanja podatkov in pravic, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z vašimi podatki.

 1. Pravica do popravka vaših osebnih podatkov

Netočne ali nepopolne podatke je mogoče popraviti. Uporabnik mora opraviti potrebne prilagoditve svojega uporabniškega profila. V vsakem trenutku imate možnost nasloviti svojo zahtevo za spremembo našim službam.

 1. Pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov

Prav tako imate pravico do izbrisa osebnih podatkov v naslednjih primerih:

 • Vaši osebni podatki niso več potrebni za vnaprej določen namen;
 • Svojo privolitev za obdelavo svojih podatkov prekličete in ni nobene dodatne pravne podlage za obdelavo vaših podatkov;
 • Legitimno ste vložili pritožbo proti obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • Vaši podatki so nezakonito obdelani;
 • Vaše podatke je treba izbrisati na podlagi zakonske obveznosti.

Izbris podatkov je v veliki meri viden vidik. Možno je, da so izbrisani podatki začasno shranjeni.

 1. Pravica do omejitve obdelave

V nekaterih primerih imate pravico zahtevati omejitve pri obdelavi vaših osebnih podatkov.  To seveda velja v primeru spora glede točnosti podatkov ali v primeru, da so podatki potrebni zaradi sodnega postopka ali v času, ki ga zahteva Dossche Group, da ugotovi, ali ste pravno usposobljeni za uveljavljanje pravice do odstranitve.

 1. Pravica do ugovora

V vsakem trenutku imate pravico nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene »neposrednega trženja«, profiliranju ali namenu v zvezi z legitimnimi interesi odgovornih za podatke. Dossche Group ne bo več obdelovala vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokaže, da obstajajo nujne pravne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki prevladajo nad vašo pravico do ugovora.

 1. Pravica do prenosljivosti podatkov

Osebne podatke, ki jih dobite v Dossche Group, lahko pridobite v strukturirani, skupni in strojno berljivi različici. Poleg tega ste upravičeni do prenosa teh osebnih podatkov drugemu odgovornemu za obdelavo, razen če je to tehnično nemogoče.

 1. Pravica do umika vaše privolitve

V vsakem trenutku ste upravičeni do umika soglasja, na primer, ko ste dali svoje soglasje za tržne namene.

 1. Kako lahko izvajate svoje pravice?

Če želite uveljaviti svoje pravice, lahko vložite pisno zahtevo, ki ji je priloženo dokazilo o identiteti, s priporočenim pismom, ki ga pošljete na Dossche Group, Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze ali preko e-pošte na naslovprivacy@dosschegroup.com(spletne strani Flinn & Dossche Mills ) ali na Gourmand S.A., Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron ali preko e-pošte naprivacy@gourmand.eu(spletna stran Gourmand)

 Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in najkasneje v roku enega (1) meseca po prejemu vaše zahteve. 

 1. Možnost vložitve pritožbe

V primeru nestrinjanja z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Dossche Group imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnih organih (za Belgijo:https://www.privacycommission.be/).

 

© 2018 deJuristen IKT-pravice in intelektualna lastnina (http://www.ictrecht.be).  Po zakonu se avtorske pravice uporabljajo za informacije, ki pomenijo, da se informacije ne smejo reproducirati ali posredovati brez predhodnega soglasja in pisnega soglasja deJuristen (contact@dejuristen.be). Zaradi tega ostanejo veljavne vse ustrezne pravice intelektualne lastnine.