Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na web-lokacije sljedećih tvrtki unutar Dossche grupe:

Web stranica http://dosschemills.com/nl koju nudi:

Dossche Mills NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgium

VAT BE-0400.771.039

E-mail: info@dosschemills.com

Telefon: +32 9 381 44 44

 

Web stranica www.gourmand.eu and www.gourmandpastries.com koju nudi:

Gourmand S.A.

Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron

Belgium

VAT-BE 0425.877.807

E-mail: info@gourmand.eu

Telefon: 056 85 90 90

 

Web stranica www.flinn.be koju nudi:

Flinn NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgium

VAT-BE 0639.824.173

E-mail: info@flinn.be

Telefon: 09 381 54 10

U slučaju pitanja o privatnosti, ne ustručavajte se kontaktirati nas. Brz odgovor je zajamčen! Pitanja vezana uz privatnost na web-stranicama tvrtke Flinn NV i Dossche Mills NV trebaju biti naslovljena na privacy@dosschegroup.com. Sva pitanja vezana uz privatnost koja se odnose na web-lokaciju tvrtke Gourmand S.A. moraju se uputiti na privacy@gourmand.eu.

 1. Zašto ova izjava o privatnosti?

Svaka osoba koja posjećuje naše internetske stranice (u daljnjem tekstu "Korisnik") daje neke osobne podatke. Ovi osobni podaci sadrže podatke koji nam omogućuju da vas identificiramo kao fizičku osobu, bez obzira na to je li to stvarno učinjeno. Onog trenutka kada se izravna ili neizravna veza može stvoriti između jednog ili više podataka, vas kao fizičke osobe,vi se možete identificirati.

Vaši osobni podaci koriste se i obrađuju samo u skladu sa Zakonom o privatnosti, Uredbom i drugim relevantnim zakonskim odredbama. Svaka referenca u ovoj Izjavi o privatnosti na temelju 'Zakona o privatnosti' bit će referenca na zakon od 8. prosinca 1992. o zaštiti vaše privatnosti od obrade osobnih podataka. Svako upućivanje na Uredbu upućuje na Uredbu od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem tih podataka (GDPR).

Putem ove Izjave o privatnosti, Dossche Grupa će obavijestiti svakog korisnika naših internetskih stranica o mogućim aktivnostima obrade svojih osobnih podataka. Dossche Grupa ima pravo izmijeniti ovu Izjavu o privatnosti u bilo kojem trenutku. Svaka značajna izmjena bit će prijavljena Korisniku. Korisniku preporučujemo da redovito pregledava ovaj dokument.

2. Tko obrađuje osobne podatke? 

2.1. Odgovorna obrada podataka

Dossche Grupa će biti odgovorna za obradu i odrediti će samostalno ili u suradnji s drugima koji prikupljati osobne. Osim toga, Dossche Grupa će odrediti svrhu i način obrade osobnih podataka.

2.2. Obrađivač (i)

Dossche Grupa ima pravo žalbe nad obrađivačima podataka. Obrađivač je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke na zahtjev odgovorne osobe ili u ime odgovorne osobe. Obrađivač jamči sigurnost i povjerljivost tih podataka. Obrađivač će u svakom trenutku postupati u skladu s uputama koje je odredila odgovorna osoba za obradu.

Dossche Grupa apelira na sljedeće kategorije «procesora»:

 • Tvrtka za izradu web stranica (DM&S);
 • Marketinške tvrtke (Studio Engarde and Creatief za Gourmand);
 • Hosting tvrtke.

3. Koji je pravni temelj na kojem se obrađuju moji podaci?

U skladu sa Zakonom o privatnosti i Uredbom, osobni se podaci obrađuju na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • Na temelju izvršenja ugovora sklopljenog s Korisnikom, ili izvršenja predugovornih koraka poduzetih na njegov zahtjev; ili
 • Na temelju poštivanja zakonskih ili regulatornih odredbi koje se odnose na upravljanje ugovornim odnosom;
 • Na temelju našeg legitimnog interesa za slanje informacija i obavijesti našim klijentima;
 • Na temelju Vašeg izričitog pristanka za slanje promotivnih ponuda (direktni marketing).

 

4. Koji će osobni podaci biti obrađeni?

Dossche Grupa se obvezuje na prikupljanje i obradu osobnih podataka isključivo relevantnih za svrhe za koje se obrađuju:

 • Osobni identifikacijski podaci (ime, prezime, ime i podaci o Vašoj tvrtki);
 • Podaci za kontakt (telefon, faks, adresa e-pošte);
 • Zapisi adresa
 • Elektronički identifikacijski podaci (IP-adresa, lokacijski kolačići, vrsta preglednika, operativni sustav);
 • Razni podaci: životopisi, motivacijska pisma

Ti se podaci prikupljaju pri korištenju našeg obrasca za kontakt ili prilikom posjeta web-mjestu. Ostali osobni podaci mogu se prikupljati u kasnijoj fazi, kao što su podaci potrebni za naknadnu prodaju. Količina prikupljenih podataka ovisi o tome kako koristite web stranicu i njene funkcionalnosti.

Osim toga, koristimo kolačiće kako bismo prepoznali korisnika, ponudili personalizirano korisničko iskustvo, zapamtili tehničke izbore (kao što je jezik) te otkrili i ispravili pogreške na web-lokaciji. Za više pojedinosti o korištenju kolačića, molimo konzultirajte naše Upravljanje kolačićima.

5. U koju svrhu se koriste moji osobni podaci?

Dossche Grupa prikuplja vaše osobne podatke kako bi nam omogućili da pružimo sigurno, optimalno i osobno korisničko iskustvo naše web stranice. Prikupljanje osobnih podataka dodatno se proširuje u skladu s povećanim korištenjem korisnika platforme i (on-line) usluga. Dossche Grupa ima pravo obustaviti ili otkazati operacije ako se pokaže da podaci nedostaju, da su ne točni ili ne potpuni.

Obrada podataka je ključna za osiguranje operativnih aktivnosti platforme i povezanih usluga. Obrada se obavlja isključivo u zbog dolje navedenih razloga:

 • Upravljanje klijentima: administracija, podrška, narudžbe i slanje obavijesti.
 • Zaštita od prijevare i prekršaja.
 • Personalizirani marketing, publicitet i obavijesti ako ste dali svoj izričiti pristanak na to, u tom slučaju imate pravo povući svoj pristanak.
 • Prijenos životopisa i pisama motivacije tijekom procesa zapošljavanja

Osobne podatke Korisnik uvijek osobno priopćava Dossche Grupi i kao takav može u određenoj mjeri kontrolirati podatke. Ako su podaci nepotpuni ili očigledno netočni, Dossche Grupa ima pravo odgoditi privremeno ili trajno neke očekivane radnje.

6. Tko prima vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci bit će obrađeni isključivo za internu upotrebu unutar Dossche grupe. Vaši osobni podaci neće se prodavati, prenositi ili priopćavati trećim stranama koji su naši partneri, jedina iznimka je kada je prethodno dan izričiti pristanak.

7. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaši će zapisi biti konzervirani sve dok je to potrebno za ispunjavanje unaprijed određenih svrha kako je navedeno u članku 5.
Oni će biti uklonjeni iz baze podataka kada više ne budu potrebni u te svrhe ili ako korisnik legitimno zatraži uklanjanje njegovih osobnih podataka.

8. Koja su vaša prava?

8.1 Garantira se zakonita i sigurna obrada osobnih podataka

Vaši se osobni podaci u svakom trenutku obrađuju u legitimne svrhe kako je objašnjeno u članku 5. Prikupljaju se i obrađuju na prikladan, relevantan i proporcionalan način i čuvaju se ne dulje nego što je potrebno za ispunjavanje unaprijed definiranih razloga.

8.2 Pravo pristupa

Kada dokazujete svoj identitet, imate pravo na prikupljanje podataka o obradi vaših podataka. Kao takvi, imate pravo na pristup razlozima obrade, kategorijama osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima se podaci šalju, kriterijima za određivanje razdoblja čuvanja podataka i pravima koja možete koristiti u vezi s vašim podacima.

8.3 Pravo na ispravljanje vaših osobnih podataka

Ne točni ili ne potpuni podaci mogu se ispraviti. Korisnik mora izvršiti potrebne prilagodbe u svom "Korisničkom profilu". U svakom trenutku imate mogućnost uputiti svoj zahtjev za izmjenom naših usluga.

8.4 Pravo na uklanjenje osobnih podataka

Također, imate pravo ukolniti svoje osobne podatke u sljedećim slučajevima:

 • Vaši osobni podaci više nisu potrebni za unaprijed definiranu svrhu;
 • Vi povlačite svoj pristanak za obradu vaših podataka i nema daljnje pravne osnove za obradu vaših podataka;
 • Legitimno ste uložili žalbu protiv obrade vaših osobnih podataka;
 • Vaši podaci se ne zakonito obrađuju;
 • Vaši podaci moraju biti ukolonjeni na temelju zakonske obveze.

Uklanjenje podataka je u velikoj mjeri vidljiv aspekt. Moguće je da se uklonjeni podaci privremeno spremaju.

8.5 Pravo na ograničavanje obrade

U nekim slučajevima imate pravo tražiti ograničenja u obradi vaših osobnih podataka. To je svakako slučaj ukoliko dođe do spora u pogledu točnosti podataka ili u slučaju da su podaci potrebni u sudskom postupku ili tijekom vremena koje Dossche Grupa traži da bi se utvrdilo da li ste pravno kvalificirani za ostvarivanje vašeg prava na udaljavanje.

8.6 Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu "izravnog marketinga", svrhe profiliranja ili svrhe u vezi s legitimnim interesima odgovarajućih podataka. Dossche Grupa će prestati s obradom vaših osobnih podataka osim ako ne dokaže da postoje hitne zakonske osnove za obradu vaših osobnih podataka koji prevladavaju nad vašim pravom na prigovor.

8.7 Pravo na prijenos podataka

Imate pravo dobiti osobne podatke dostavljene Dossche Grupi u strukturiranoj, uobičajenoj i strojno čitljivoj verziji. Osim toga, imate pravo prenijeti te osobne podatke na drugog odgovornog obrađivača, osim ako je to tehnički ne moguće.

8.8 Pravo na povlačenje vašeg pristanka

U svakom trenutku imate pravo povući svoj pristanak, na primjer kada ste dali svoj pristanak u marketinške svrhe.

 

9. Kako možete prakticirati svoja prava?

Ako želite prakticirati svoja prava, možete podnijeti pisani zahtjev uz dokaz o identitetu putem preporučenog pisma Dossche Group, Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze ili putem e-maila privacy@dosschegroup.com (Flinn & Dossche Mills web-lokacije ) ili Gourmand SA, Drève Gustave Fache 6,7700 Mouscron putem e-pošte na privacy@gourmand.eu (Gourmand web-lokacija) 

Odgovorit ćemo što je prije moguće i najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca od primitka vašeg zahtjeva.

10. Mogućnost uvođenja pritužbe

U slučaju neslaganja s obradom vaših osobnih podataka od strane Dossche Grupe, imate pravo uložiti žalbu nadležnim tijelima (za Belgiju: https://www.privacycommission.be/).

 

© 2018 deJuristen ICT-rights & intellectual property (http://www.ictrecht.be).  Prema zakonu, autorsko pravo se primjenjuje na informacije koje podrazumijevaju da se informacije ne smiju reproducirati ili priopćavati bez prethodne suglasnosti i pismene suglasnosti deJuristen (contact@dejuristen.be). Kao posljedica toga, sva odgovarajuća prava intelektualnog vlasništva ostaju na snazi.