Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Dossche Csoport alábbi vállalatainak weboldalaira alkalmazandó:

 

A http://dosschemills.com/nl weboldal, amelynek működtetője:

 

Dossche Mills NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgium

Héa: BE-0400.771.039

 

E-mail: info@dosschemills.com

Telefon: +32 9 381 44 44

 

A www.gourmandpastries.com weboldal, amelynek működtetője:

 

Gourmand S.A.

Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron

Belgium

Héa: BE 0425.877.807

 

E-mail: info@gourmandpastries.com

Telefon: 056 85 90 90

 

A www.flinn.be weboldal, amelynek működtetője:

 

Flinn NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Belgium

Héa: BE 0639.824.173

 

E-mail: info@flinn.be

Telefon: 09 381 54 10

 

 

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba. A gyors válasz garantált! A Flinn NV és a Dossche Mills NV weboldalaival kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket a következő címre várjuk: privacy@dosschegroup.com. A Gourmand S.A. weboldalával kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket a következő címre várjuk: privacy@gourmand.eu

 

 

 

 1. Az adatvédelmi nyilatkozat célja

A weboldalainkra ellátogató személyek (a továbbiakban: felhasználók) személyes adatokat adnak meg magukról. Ezek a személyes adatok a felhasználók természetes személyként történő azonosítását lehetővé tevő információkat tartalmaznak, függetlenül attól, hogy az azonosítás megtörténik-e. Amint közvetlen vagy közvetett kapcsolat hozható létre egy vagy több adat és a természetes személy között, a felhasználó azonosíthatóvá válik.

Személyes adatait kizárólag az adatvédelmi törvénnyel, az általános adatvédelmi rendelettel és egyéb vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban használjuk és kezeljük. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban az adatvédelmi törvényre való hivatkozás az 1992. december 8-án elfogadott, a magánéletnek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló belga adatvédelmi törvényre való hivatkozást jelenti. A rendeletre történő hivatkozások a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-én elfogadott általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) történő hivatkozást jelentik.

A jelen adatvédelmi nyilatkozattal weboldalaink minden felhasználóját tájékoztatjuk személyes adataiknak a Dossche Csoport általi lehetséges feldolgozási módjairól. A Dossche Csoport jogosult a jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor történő módosítására. A jelentős módosításokról tájékoztatjuk a felhasználókat. Felhasználóinknak javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg ezt a dokumentumot.

 

 

 1. Ki kezeli a személyes adatokat?

 

2.1. Adatkezelő

A Dossche Csoport az adatkezelő, és kizárólagos hatáskörben vagy másokkal együttműködve határozza meg, hogy milyen személyes adatokat gyűjtenek. Ezenkívül meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját.

2.2. Adatfeldolgozó(k)

A Dossche Csoportnak joga van adatfeldolgozókat megbízni az adatok feldolgozására. Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő kérésére vagy annak nevében személyes adatokat dolgoz fel. Az adatfeldolgozónak garantálnia kell ezen adatok biztonságosságát és titkosságát. Az adatfeldolgozó mindig az adatkezelő által megfogalmazott útmutatásokkal összhangban jár el.

A Dossche Csoport a következő adatfeldolgozókat bízza meg:

 • webfejlesztő vállalatok (DM&S);
 • marketingvállalatok (Studio Engarde és Creatief for Gourmand);
 • hostingvállalatok.

 

 1. Mi a személyes adataim kezelésének jogalapja?

Az adatvédelmi törvénnyel és az általános adatvédelmi rendelettel összhangban a személyes adatok kezelése a következő jogalapoknak megfelelően történik:

 • a felhasználóval kötött megállapodás végrehajtása érdekében; vagy a felhasználó kérésére a szerződést megelőző lépések végrehajtása érdekében; vagy
 • a szerződéses jogviszony irányítására vonatkozó jogszabályi vagy szabályozói előírásoknak való megfelelés alapján;
 • a vállalat jogos érdeke alapján, amelynek keretében információkat és hírleveleket küldünk ügyfeleinknek;
 • a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján, amelyben engedélyezi promóciós ajánlatok (közvetlen üzletszerzési ajánlatok) megküldését.
 1. Milyen személyes adatokat kezelnek?

A Dossche Csoport elkötelezi magát amellett, hogy kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és kezel, amelyek relevánsak az adatkezelés célja szempontjából:

 • személyazonosító adatok (családnév, személynév, vállalkozása neve és adatai);
 • kapcsolattartási adatok (telefon, fax, e-mail-cím);
 • cím nyilvántartásával kapcsolatos adatok;
 • elektronikus azonosító adatok (IP-cím, helymeghatározó cookie-k, böngésző típusa, operációs rendszer);
 • különböző adatok: szakmai életrajzok, motivációs levelek.

Ezeket az adatokat a kapcsolatfelvételi űrlap használatakor vagy a weboldalra történő ellátogatáskor gyűjtjük. Megtörténhet, hogy egy későbbi szakaszban egyéb személyes adatokat is gyűjtünk, pl. az értékesítés utáni időszakhoz szükséges személyes adatokat. A gyűjtött adatok mennyisége attól függ, hogyan használja a weboldalt és annak funkcióit.

Ezenkívül cookie-kat (sütiket) használunk a felhasználók felismerése, a testreszabott felhasználói élmény nyújtása, a műszaki beállítások (pl. a nyelvi beállítások) megjegyzése, valamint a weboldal hibáinak észlelése és javítása érdekében.  A cookie-k használatával kapcsolatos további információkat a Cookie-k kezelése részben találja.

 1. Milyen célra használják fel a személyes adataimat?

A Dossche Csoport annak érdekében gyűjti a felhasználók személyes adatait, hogy biztonságos, optimális és személyes felhasználói élményt nyújtson a weboldal használata során. A személyes adatok gyűjtését tovább bővítjük, amennyiben a felhasználó fokozottabban használja a platformot és az (online) szolgáltatásokat. Hiányzó, hibás vagy pontatlan adatok esetén a Dossche Csoport fenntartja a műveletek felfüggesztésére vagy megszakítására vonatkozó jogát.

Az adatfeldolgozás elengedhetetlen a platform és a kapcsolódó szolgáltatások működési tevékenységeinek biztosításához. A személyes adatok feldolgozását kizárólag a következő célok érdekében végezzük:

 • ügyfélkezelés: ügyfelek adminisztrációja, támogatása, rendelések, valamint hírlevelek kiküldése;
 • csalás és cselekmények elleni védelem;
 • személyre szabott marketing, hirdetések és hírlevelek, amennyiben az érintett kifejezett hozzájárulását adta ezekhez. Ebben az esetben az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását;
 • felhasználói fiók létrehozása a www.dosschemills.comweboldalon;
 • szakmai önéletrajzok és motivációs levelek küldése a toborzási folyamatok során.

A személyes adatokat mindig a felhasználó osztja meg a Dossche Csoporttal, így bizonyos mértékig irányítást gyakorol az adatok fölött. Pontatlan vagy látszólag hibás adatok esetén a Dossche Csoport fenntartja bizonyos várható műveletek ideiglenes vagy állandó késleltetésére vonatkozó jogát.

 1. Kinek engedünk betekintést személyes adataiba?

Személyes adatait kizárólag a Dossche Csoporton belüli felhasználásra dolgozzuk fel. Személyes adatait nem értékesítjük, nem továbbítjuk és nem adjuk át külső feleknek a saját partnereinken kívül, kivéve, ha ehhez előzetesen kifejezett hozzájárulását adta.

 1. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ez az 5. cikkben található előre meghatározott célok érdekében szükséges.


Személyes adatait eltávolítjuk az adatbázisból, amikor ezekre már nincs szükség ezen célokból, vagy ha a felhasználó jogszerűen kéri személyes adatainak eltávolítását.

 1. Milyen jogai vannak?

 

 1. A személyes adatok jogszerű és biztonságos feldolgozása garantált

Személyes adatainak feldolgozása jogszerű célok érdekében történik, amint azt az 5. cikk bemutatja. Az adatok gyűjtése és feldolgozása megfelelő, releváns és arányos módon történik, az adatokat pedig nem őrizzük meg az előre meghatározott célok teljesítése után.

 1. Betekintési jog

Személyazonosságának igazolása esetén joga van információkat gyűjteni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Betekintési joga van az adatkezelési kategóriákba, a személyes adatok kategóriáiba, azon címzettek kategóriáiba, akiknek elküldjük személyes adatait, az adatok megőrzését meghatározó kritériumokba, valamint az adataival kapcsolatban gyakorolható jogaiba.

 1. A személyes adatok helyesbítésének joga

A pontatlan vagy hiányos személyes adatokat helyesbíteni lehet. A felhasználó felelőssége, hogy a szükséges módosításokat elvégezze a felhasználói profilban. Bármikor lehetősége van kérni tőlünk az adatok módosítását.

 1. A személyes adatok törlésének joga

A következő esetekben kérheti személyes adatainak törlését:

 • a személyes adatokra már nincs szükség az előre meghatározott célokból;
 • visszavonja hozzájárulását az adatok feldolgozására vonatkozóan, és az adatok feldolgozására nincs további jogalap;
 • jogos panaszt nyújtott be személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban;
 • adatainak feldolgozása törvénytelen;
 • adatainak törlését jogi kötelezettség teljesítése alapján kell elvégezni.

Az adatok törlése nagyrészt látható módon történik. Megtörténhet, hogy a törölt adatokat ideiglenesen mentjük.

 1. Az adatkezelés korlátozásának joga

Bizonyos esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását.  Egyértelműen ez a helyzet áll fenn az adatok pontosságával kapcsolatos peres ügyekben, vagy amikor az adatokra jogi eljárások érdekébe van szükség, vagy az alatt az idő alatt, amelyre a Dossche Csoportnak szüksége van annak megállapításához, hogy jogszerűen gyakorolja-e törlési jogát.

 1. Kifogásolási jog

Bármikor kifogást emelhet adatainak közvetlen üzletszerzési és profilalkotási célú kezelése ellen, valamint olyan célok ellen, amelyek az adatkezelő jogos érdekével vannak kapcsolatban. A Dossche Csoport megszünteti személyes adatainak kezelését, hacsak a Csoport nem tudja bizonyítani, hogy személyes adatainak kezelésére olyan jogi indok érvényes, amely felülírja a kifogásolási jogot.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A felhasználó kérheti a Dossche Csoporttól személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való rendelkezésre bocsátását. Ezenkívül joga van ezen személyes adatok más adatkezelőnek történő továbbítására, hacsak ez műszakilag nem lehetetlen.

 1. A hozzájárulás visszavonására való jog

Bármikor visszavonhatja hozzájárulását, például ha hozzájárult ahhoz, hogy adatait marketing céljára használják fel.

 1. Hogyan gyakorolhatja jogait?

Amennyiben jogait szeretné gyakorolni, küldjön a személyazonosítást lehetővé tévő dokumentummal ellátott írásbeli kérelmet ajánlott levélben a következő címre: Dossche Group, Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze, vagy írjon e-mailt a következő címre: privacy@dosschegroup.com (Flinn és Dossche Mills weboldalak) vagy Gourmand S.A., Drève Gustave Fache 6, 7700 Mouscron, vagy e-mailben: privacy@gourmand.eu (Gourmand weboldal)

 Igyekszünk a lehető leggyorsabban válaszolni, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb egy (1) hónapon belül. 

 1. Panasz benyújtása

Amennyiben nem ért egyet személyes adatainak a Dossche Csoport általi kezelésével, panaszt nyújthat be az illetékes hatóságnál (Belgiumban: https://www.privacycommission.be/).

 

 

 

© 2018 deJuristen IKT-jogok és szellemi tulajdon (http://www.ictrecht.be).  A jogszabály értelmében a szerzői jog alkalmazandó azon információkra, amelyek tartalmazzák, hogy az információkat a deJuristen előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül tilos reprodukálni vagy másokkal közölni (contact@dejuristen.be). Ennek következtében a megfelelő szellemi tulajdonhoz fűződő jogok továbbra is érvényesek.