Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τις τοποθεσίες web των παρακάτω εταιρειών εντός του Ομίλου Dossche:

 

Η τοποθεσία web http://dosschemills.com/nl που παρέχεται από την:

 

Dossche Mills NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Βέλγιο

ΑΦΜ BE-0400.771.039

 

E-mail: info@dosschemills.com

Τηλέφωνο: +32 9 381 44 44

 

Η τοποθεσία web www.gourmandpastries.com που παρέχεται από την:

 

Gourmand S.A.

Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron

Βέλγιο

ΑΦΜ BE 0425.877.807

 

E-mail: info@gourmandpastries.com

Τηλέφωνο: 056 85 90 90

 

Η τοποθεσία web www.flinn.be που παρέχεται από την:

 

Flinn NV

Clemence Dosschestraat 1

9800 Deinze

Βέλγιο

ΑΦΜ BE 0639.824.173

 

E-mail: info@flinn.be

Τηλέφωνο: 09 381 54 10

 

 

Σε περίπτωση αποριών σχετικά με το απόρρητο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας εγγυόμαστε ότι θα σας απαντήσουμε αμέσως! Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο των τοποθεσιών web των εταιρειών Flinn NV και Dossche Mills NV, στείλτε email στη διεύθυνση privacy@dosschegroup.com. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο της τοποθεσίας web της εταιρείας Gourmand S.A., στείλτε email στη διεύθυνση privacy@gourmand.eu

 

 

 

 1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δήλωσης απορρήτου;

Κάθε άτομο που επισκέπτεται τις τοποθεσίες web μας (στο εξής θα ονομάζεται «Χρήστης») παρέχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιέχουν πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε ως φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν το κάνουμε. Από τη στιγμή που μπορεί να δημιουργηθεί μια άμεση ή έμμεση σύνδεση μεταξύ ενός ή περισσότερων δεδομένων και εσάς ως φυσικού προσώπου, μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τον Νόμο περί Απορρήτου, τον Κανονισμό και άλλες σχετικές νομικές διατάξεις. Κάθε αναφορά στον «Νόμο περί Απορρήτου» στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου αποτελεί αναφορά στον νόμο της 8ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε αναφορά στον Κανονισμό αποτελεί αναφορά στον Κανονισμό της 27ης Απριλίου 2016 περί της προστασίας των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη μεταφορά αυτών των δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Μέσω της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, κάθε Χρήστης των τοποθεσιών web μας θα ενημερώνεται για τις πιθανές δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από τον Όμιλο Dossche. Ο Όμιλος Dossche διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε σημαντική τροποποίηση θα αναφέρεται στον Χρήστη. Συνιστάται ο Χρήστης να ανατρέχει στο παρόν έγγραφο τακτικά.

 

 

 1. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα;

 

2.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο Όμιλος Dossche είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και θα προσδιορίζει αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλους ποια προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται. Επίσης, θα καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

2.2. Εκτελών(Εκτελούντες) την επεξεργασία

Ο Όμιλος Dossche διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί σε εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Ο εκτελών την επεξεργασία είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα έπειτα από απαίτηση ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Ο εκτελών την επεξεργασία θα ενεργεί, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ο Όμιλος Dossche απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες «εκτελούντων την επεξεργασία»:

 • Εταιρείες σχεδιασμού και ανάπτυξης τοποθεσιών web (DM&S).
 • Εταιρείες μάρκετινγκ (Studio Engarde και Creatief για τη Gourmand).
 • Εταιρείες φιλοξενίας τοποθεσιών web.

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση σύμφωνα με την οποία γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων μου;

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Απορρήτου και τον Κανονισμό, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση τους παρακάτω νομικούς λόγους:

 • Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης που συνάπτεται με τον Χρήστη, ή για την εκτέλεση προσυμβατικών βημάτων που λαμβάνονται έπειτα από αίτημά του, ή
 • Για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση μιας συμβατικής σχέσης.
 • Για το έννομο συμφέρον μας στην αποστολή πληροφοριών και ενημερωτικών δελτίων στους πελάτες μας.
 • Με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας, για την αποστολή προωθητικών προσφορών (άμεσο μάρκετινγκ).
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Ο Όμιλος Dossche δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι αποκλειστικά συναφή με τους σκοπούς της επεξεργασίας τους:

 • Προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης (επώνυμο, όνομα, επωνυμία και πληροφορίες της εταιρείας σας).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση e-mail).
 • Αρχεία διεύθυνσης.
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης (διεύθυνση IP, cookies τοποθεσίας, τύπος προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα).
 • Διάφορα: βιογραφικά, επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή επισκέπτεστε την τοποθεσία web. Ενδέχεται να συλλεχθούν και άλλα προσωπικά δεδομένα αργότερα, όπως αυτά που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την τοποθεσία web και τις δυνατότητές της.

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να αναγνωρίζουμε τους χρήστες, να προσφέρουμε εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη, να θυμόμαστε τεχνικές επιλογές (όπως η γλώσσα) και να ανιχνεύουμε και να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα της τοποθεσίας web.  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση των cookies».

 1. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Ο Όμιλος Dossche συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να προσφέρει μια ασφαλή, βέλτιστη και προσωπική εμπειρία χρήστη της τοποθεσίας web μας. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων επεκτείνεται περαιτέρω με την αυξανόμενη χρήση της πλατφόρμας και των (on-line) υπηρεσιών από τον Χρήστη. Ο Όμιλος Dossche έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει λειτουργίες σε περίπτωση που λείπουν δεδομένα, ή είναι εσφαλμένα ή ελλιπή.

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι σημαντική για την εξασφάλιση της λειτουργίας της πλατφόρμας και των σχετικών υπηρεσιών. Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω:

 • Διαχείριση πελατών: διαχείριση πελατών, υποστήριξη, παραγγελίες και αποστολή ενημερωτικών δελτίων.
 • Προστασία από απάτη και αδικήματα.
 • Εξατομικευμένο μάρκετινγκ, διαφημίσεις και ενημερωτικά δελτία σε περίπτωση που έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, στην οποία περίπτωση έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην τοποθεσία web www.dosschemills.com.
 • Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων και επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια διαδικασιών πρόσληψης.

Τα προσωπικά δεδομένα αποστέλλονται πάντα από τον ίδιο τον Χρήστη στον Όμιλο Dossche και, συνεπώς, μπορεί να ελέγχει τα δεδομένα ως έναν βαθμό. Σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι ελλιπή ή προφανώς εσφαλμένα, ο Όμιλος Dossche έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει προσωρινά ή μόνιμα ορισμένες αναμενόμενες ενέργειες.

 1. Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για εσωτερική χρήση εντός του Ομίλου Dossche. Δεν θα προβούμε ποτέ στην πώληση, αποστολή ή κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη εκτός των συνεργατών μας, με μόνη εξαίρεση όταν μας έχετε δώσει προηγουμένως τη ρητή σας συγκατάθεση.

 1. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα αρχεία μας διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο να εκπληρώσουν τους προκαθορισμένους σκοπούς τους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5.
Θα διαγραφούν από τη βάση δεδομένων όταν δεν απαιτούνται πλέον για αυτούς τους σκοπούς ή σε περίπτωση που ο Χρήστης ζητήσει νομίμως τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

 1. Η νόμιμη και ασφαλής επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εγγυημένη

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή σε επεξεργασία για νόμιμους σκοπούς όπως επεξηγείται στο άρθρο 5. Συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με κατάλληλο, σχετικό και αναλογικό τρόπο και δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για να εκπληρώσουν τους προκαθορισμένους σκοπούς τους.

 1. Δικαίωμα πρόσβασης

Αφού αποδείξετε την ταυτότητά σας, έχετε το δικαίωμα να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Ως εκ τούτου, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στους σκοπούς της επεξεργασίας, στις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, στις κατηγορίες των παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται τα δεδομένα, στα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης των δεδομένων και στα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με τα δεδομένα σας.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα μπορούν να διορθωθούν. Ο Χρήστης πρέπει να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο «Προφίλ Χρήστη» του. Ανά πάσα στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε αίτημα τροποποίησης στις υπηρεσίες μας.

 1. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τον προκαθορισμένο σκοπό.
 • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας και δεν υπάρχει περαιτέρω νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Έχετε υποβάλλει νομίμως καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παρανόμως.
 • Τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν λόγω νομικής υποχρέωσης.

Η διαγραφή των δεδομένων είναι, κατά κύριο λόγο, θέμα ορατότητας. Υπάρχει ενδεχόμενο τα διαγραμμένα δεδομένα να είναι προσωρινά αποθηκευμένα.

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  Αυτό ισχύει, ιδιαίτερα, σε περίπτωση αγωγής ως προς την ακρίβεια των δεδομένων, ή σε περίπτωση που τα δεδομένα απαιτούνται για νομικές διαδικασίες, ή για το διάστημα που απαιτείται από τον Όμιλο Dossche να καθορίσει αν είστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής.

 1. Δικαίωμα αντίρρησης

Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς «άμεσου μάρκετινγκ», σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή σκοπούς που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου για τα δεδομένα. Ο Όμιλος Dossche θα διακόψει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχουν επείγοντες νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που υπερισχύουν του δικαιώματος αντίρρησής σας.

 1. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στον Όμιλο Dossche σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε διαφορετικό υπεύθυνο επεξεργασίας, εκτός αν δεν είναι τεχνικά εφικτό.

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε ένα γραπτό αίτημα συνοδευόμενο από ένα έγγραφο ταυτοποίησης με συστημένη επιστολή στον Όμιλο Dossche, Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze ή μέσω e-mail στη διεύθυνση privacy@dosschegroup.com (τοποθεσία web των Flinn & Dossche Mills) ή στην Gourmand S.A., Drève Gustave Fache 6

7700 Mouscron ή μέσω e-mail στη διεύθυνση privacy@gourmand.eu (τοποθεσία web της Gourmand)

 Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας. 

 1. Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Όμιλο Dossche, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές (για το Βέλγιο: https://www.privacycommission.be/).

 

© 2018 deJuristen ICT-Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (http://www.ictrecht.be).  Βάσει της νομοθεσίας, προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών που σημαίνει ότι απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή κοινοποίηση των πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση και τη γραπτή συγκατάθεση της deJuristen (contact@dejuristen.be). Συνεπώς, κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένει σε ισχύ.